Sekcja Bibliotekarska
przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Częstochowie

www.czestochowa.znp.edu.pl

sek1.jpeg

Galeria

Członkowie

Aktualności
Publikacje


Powstała na wniosek nauczycieli bibliotekarzy regionu częstochowskiego. Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie powołał ją do istnienia uchwałą. Opiekunem Sekcji została pani Elżbieta Kunicka, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie.
Pierwsze spotkanie członków Sekcji Bibliotekarskiej miało miejsce w dniu 2 lutego 2007r. Wówczas dokonano wyboru Zarządu Sekcji, a jego skład przedstawiał się następująco:

- Renata Sowada - przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie);
- Alina Grabna - wiceprzewodnicząca (Gimnazjum nr 5 w Częstochowie);
- Jolanta Augustyn - członek zarządu (Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie);
- Ilona Walczak-Dądela – członek zarządu (VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie).

Podczas spotkania przygotowano wstępne założenia do planu pracy Sekcji. Opracowano ulotkę informacyjną i przekazano ja do szkół przed następnym spotkaniem, które miało miejsce 9 marca 2007 roku. Wówczas przedstawiony został Plan pracy Sekcji Bibliotekarskiej na rok 2007.

11 marca 2010 roku upłynęła pierwsza kadencja działalności Sekcji Bibliotekarskiej, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze i dokonano wyboru Zarządu Sekcji.

Zarząd Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie 2010 - 2011:

- Renata Sowada - przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie);
- Bogumił Dobosz - wiceprzewodniczący (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie);
- Jolanta Augustyn - sekretarz zarządu (Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie);
- Ilona Walczak-Dądela – członek zarządu (VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie);
- Elżbieta Kazimierska - członek Zarządu (Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie).

16 września 201 r. podczas spotkania członków i sympatyków Sekcji rezygnacje z członkowstwa w zarządzie Sekcji złożyły kol. Ilona Walczak-Dądela i Elżbieta Kazimierska.

Obecny skład zarządu Sekcji przedstawia się następująco:
- Renata Sowada - przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej;
- Bogumił Dobosz - wiceprzewodniczący;
- Jolanta Augustyn - sekretarz zarządu.

Główne zadania Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie to przede wszystkim:
- integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy regionu;
- wspieranie ich w działalności zawodowej;
- promowanie działałności bibliotek i bibliotekarzy;
- współpraca z innymi organizacjami bibliotekarskimi;
- współpraca z instytucjami samorządowymi i edukacyjnymi regionu;
- współpraca z bibliotekami regionu;
- promowanie czytelnictwa.

Zadania te realizowane są przez różnorodne formy pracy Sekcji, do których należą:
- spotkania nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy - co około 6 tygodni;
- szkolenia i warsztaty - m. in. "Standardy w bibliotekach", "Zastosowanie biblioterapii w pracy nauczyciela bibliotekarza" stopień 1 i 2, "Język haseł przedmiotowych", "Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza", "MOL - praktyczne wykorzystanie", "Prezentacja multimedialna w pracy nauczyciela bibliotekarza";
- konferencje:
¤ Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Centra informacji multimedialnej w bibliotekach" (23 X 2007 i 21 X 2010);
¤ IV, V, VI, VII i VIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie (23 X 2007, 21 X 2008, 20 X 2009, 21 X 2010, 18 X 2011);
¤ "Bezpieczeństwo w sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu 2010" (28 I 2010);
- indywidualne poradnictwo zawodowe;
- konkursy: dla uczniów "Wszystko o bibliotece" - konkurs powiatowy na najlepszą prezentację multimedialną (pięć edycji 2007 - 2011) oraz nauczycieli bibliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie" (cztery edycje 2007 - 2010); konkursy "5 Pytań" podczas maratonów czytelniczych; konkurs na życzenia dla biblioteki podczas "Tygodnia Bibliotek";
- akcje czytelnicze - maratony czytelnicze we współpracy z Biblioteką Publiczną i Oddziałem SBP w Częstochowie "Ania z Zielonego Wzgórza" (8 V 2008), "Wolność czytania" (4 VI 2009) oraz "Pamięci Fryderyka Chopina" (10 VI 2010) oraz Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej - Curie w Częstochowie - "Maniusia" (9 VI 2011);
- akcje bookcrossingowe "Biblioteka otwrata dla zdrowia" (2007) i "Biblioteka promująca zdrowie" (2008, 2009), związane z obchodami Dnia Wolnych Książek w czerwcu;
- organizacja Tygodnia Bibliotek Szkolnych w Częstochowie w 2007 roku, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2008, 2009,2010 i 2011;
- udział w obchodach Tygodnia Bibliotek w maju 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 oraz udział w konkursach na sprawozdanie z Tygodnia Bibliotek organizowanych przez SBP;
- wspólne wyjście go kina na film A. Wajdy "Katyń";
- spotkania i seminaria w Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej (maj 2009, 2010, 2011);
- sesje popularyzatorskie "Twórczość Haliny Poświatowskiej w szkole" (12 V 2010) i "Twórczość Ludmiły Marjańskiej" (7 X 2010);
- udział w konferencjach naukowych i metodycznych m. in. w III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach (22 III 2007), Europejskim Kongresie Bibliotek w Wels (Austria - 26 - 28 kwietnia 2007), "KSIĄŻKA W 21 WIEKU - BIBLIOTEKA MIEJSCEM UCZENIA SIĘ" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Republika Czeska - 13-14 LUTEGO 2008 i 4 - 5 lutego 2009) oraz IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Rybniku (3 IV 2008).

Sekcja Bibliotekarska współpracuje z Sekcją Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarską Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz z Sekcją Bibliotekarską Oddziału ZNP w Sosnowcu, jak również z Sekcją Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarską Związku Nauczycielstwa Polskiego, regionalnymi oddziałami TNBSP oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.
Prowadzi również działalność międzynarodową. W związku z konferencją IASL (International Association of School Librarianship) w Taipei, stolicy Tajwanu, zorganizowanej w dniach 16 – 20 lipca 2007 Zarząd Sekcji Bibliotekarskiej wystosował list elektroniczny w postaci strony internetowej. List został przesłany do IASL oraz organizatorów konferencji w Taipei. Otrzymaliśmy informację od pani Karen Bonnano, sekretarza IASL z Australii, iż prezes IASL, pan Peter Genco, osobiście przekazał list uczestnikom spotkania w Taipei.

Podczas pobytu w sierpniu 2007 roku w Republice Czeskiej przewodnicząca Sekcji Renata Sowada odwiedziła Klub Polski „Polonus” w Brnie rozmawiała z jego wiceprezesem panią Jolantą Rekovą, a także po raz kolejny Szkołę Podstawową z Polskim Językiem Nauczania w Mostach Jabłonkowskich na Zaolziu w Republice Czeskiej.
W kwietniu 2008 roku przewodnicząca spotkała się z panem Tomaszem Trancygierem, redaktorem naczelnym "KNIŽNICY" oraz panią dr Dariną Janovską w Słowackiej Bibliotece Narodowej, jak również z panią Heleną Legowicz, kierownikiem Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska). W Karwinie odwiedziła po raz kolejny Szkołę Podstawową z Polskim Językiem Nauczania.

25 marca 2009 roku Sekcja była współorganizatorem V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie, 18 marca 2010 roku VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach oraz 24 marca 2011 roku VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej "Biblioteka w środowisku społecznym".

Obecnie zaprasza do udziału w VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie w dniu 29 marca 2011r..

Sekcja Bibliotekarska wydaje "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej".
Informacje na temat działań Sekcji pojawiają się też w informatorze Urzędu Miasta Częstochowy Co, gdzie, kiedy w Częstochowie.

Bieżące informacje na temat Sekcji dostępne są w magazynie internetowym e-Kurier NB oraz na stronie internetowej Oddziału ZNP w Częstochowie www.czestochowa.znp.edu.pl.
Najbliższe działania Sekcji to między innymi:
- VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie - 29 marca 2012roku;
- udział w obchodach Tygodnia Bibliotek - maj 2012.

Wszystkich Nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy zapraszamy do współpracy i na spotkania, które odbywają się co 1,5 miesiąca!!!

Adres Sekcji:

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie
ul. J. Waszyngtona 62
42 – 200 Częstochowa
tel./fax. 34/ 360 60 02
www.czestochowa.znp.edu.pl
e-mail: czestochowa@znp.edu.pl


Kontakt z przewodniczącą Sekcji Bibliotekarskiej:
Renata Sowada – Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ul. Orkana 95/109, 42 - 229 Częstochowa
tel. do biblioteki: 34 36 33 860, 34 363 49 97 wew. 132
e-mail: bsp53@wp.pl; rsowada@znp.edu.pl; klementinum@autograf.pl
tel. kom. 603 210 490